define('DISABLE_WP_CRON', true); Máy nén khí cao áp - Elang Việt Nam

Máy nén khí cao áp

Nén hai giai đoạn
Lên đến 40bar
Tuổi thọ cực dài (80 năm)
hoàn toàn không bị rò rỉ
bảo trì miễn phí
chịu nhiệt độ cao (400oC = 752)

.