define('DISABLE_WP_CRON', true); Máy nén khí trục vít áp suất thấp - Elang Việt Nam

Máy nén khí trục vít áp suất thấp

Ví dụ: nếu hệ thống xử lý của bạn chỉ cần áp suất 3bar và máy nén đã sử dụng có thể cung cấp 7bar, thì có thể giảm xuống còn 3bar, có thể mất hai lần năng lượng để đáp ứng hệ thống xử lý của bạn. Bạn có thể chọn máy nén khí trục vít áp suất thấp của chúng tôi chỉ để tiêu thụ một nửa năng lượng, và áp suất không khí trong hệ thống xử lý vẫn có thể được đảm bảo, do đó thực hiện tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

.