define('DISABLE_WP_CRON', true); Máy nén khí trục vít - Elang Việt Nam

Máy nén khí trục vít

Nó được thiết kế thành hộp câm đóng hoàn toàn, trong đó miếng bọt biển hấp thụ âm thanh được gắn để hấp thụ tiếng ồn hiệu quả, do đó làm cho tiếng ồn 3-5dB (A) thấp hơn so với máy nén cùng loại. Nó là hợp lý str

Danh mục:
.