define('DISABLE_WP_CRON', true); Máy nén nhiệt phục hồi - Elang Việt Nam

Máy nén nhiệt phục hồi

Nguyên tắc hoạt động của nó: Khi máy nén hoạt động, dầu nén với nhiệt truyền nhiệt sang nước thông qua bộ trao đổi nhiệt để làm cho nhiệt độ nước tăng lên. Bơm tuần hoàn liên tục gửi nước tuần hoàn vào bể nước tuần hoàn và tái chế với bộ trao đổi nhiệt để làm cho nhiệt độ nước bể cao hơn nhiều. Như cảm biến nhiệt độ

.