define('DISABLE_WP_CRON', true); Máy sấy không khí hút ẩm - Thanh lọc nhiệt bên ngoài - Elang Việt Nam

Máy sấy không khí hút ẩm – Thanh lọc nhiệt bên ngoài

Một tháp hấp thụ độ ẩm dưới áp suất cao và một tháp khác hoàn thành quá trình giải hấp hơi nước bằng không khí khô do chính nó tạo ra dưới áp suất thấp và nhiệt độ cao, do đó tiếp tục chạy vòng tròn. Tiêu thụ không khí của máy thấp hơn máy sấy tái sinh không nhiệt, nhưng một số năng lượng điện nên được tiêu thụ để làm nóng không khí tái sinh.

.